Pravno obvestilo

Vsebine, objavljene na www.keramicarstvo-kosajnc.si, so last podjetja Keramičarstvo - Kosajnč Boštjan s.p. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez dovoljenja podjetja Keramičarstvo - Kosajnč Boštjan s.p.

Podjetje Keramičarstvo - Kosajnč Boštjan s.p. ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Podjetje Keramičarstvo - Kosajnč Boštjan s.p. si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na spletni strani www.keramicarstvo-kosajnc.si.

Na določenih mestih spletne strani www.keramicarstvo-kosajnc.si bo podjetje Keramičarstvo - Kosajnč Boštjan s.p. zbiralo kontaktne podatke uporabnikov (ime, priimek, telefonska številka, naslov e-pošte itd.), o čemer bo uporabnik obveščen in bo lahko te podatke prostovoljno posredoval. Podjetje Keramičarstvo - Kosajnč Boštjan s.p. jamči, da bodo na ta način zbrani podatki namenjeni izključno uporabi podjetja Keramičarstvo - Kosajnč Boštjan s.p. in se ne bodo predali v roke tretji osebi ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.

 

Copyright © 2012. Vse pravice pridržane. Keramičarstvo - Kosajnč Boštjan s.p.|Pravno obvestiloIzvedba: David Bombek